Skip to main content

MÁME OFICIÁLNE ZASTÚPENIE PRE CELÉ SLOVENSKO POSTREKOVAČOV KVALITNEJ ČESKEJ VÝROBY MGM HOLEŠOV a.s.

Spoločnosť MGM a.s. patrí medzi najväčšieho a tradičného výrobcu poľnohospodárskych postrekovačov v Českej republike.
Svoju vysoko profesionálnu techniku ​​predáva aj do zahraničia.

ŤAHANÉ POSTREKOVAČE