Kombinovaný kyprič OPaLL-AGRI SATURN IV

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU

Kombinované kypriče SATURN IV predstavujú stroje s jedinečnou technológiou usporiadania pracovných častí pre vytvorenie precízneho osivového lôžka.

Rok výroby: 2021
Možnosť obhliadky po telefonickej dohode. +421 911714293
Trnava

Kategórie: Značka:

Dômyselná koncepcia je vďaka širokej škále výbavy a príslušenstva vhodná do akejkoľvek typu pôdy. 

Popis práce stroja

Predné drobiace valce doplnené zrovnávacou lištou zrovnávajú a miešajú povrchovú vrstvu. Dve rady šípových radličiek v kypriacej časti umožňujú dokonale plytko a presne spracovávať osivové lôžko. Radličky sú proti prípadnému preťaženiu istené pružinovým mechanizmom alebo strižnou skrutkou. Zadné drobiace valce doplnené zrovnávacou lištou rozbíjajú a drobia hrudy a zrovnávajú nepravidelnosti povrchu. Ťažké Crosskill valce zaručujú opätovné utuženie pôdy. Vpredu stroja sú umiestnené kypriče stôp traktora s automatickým istením.

STRHNUTIE

Čelná smykovacia lišta zaisťuje strhnutie hrubej brázdy a otvorenie pola pre ďalšie pracovné operácie

UROVNANIE
Predné drobiace valce s nastaviteľnou zrovnávacou lištou zrovnávajú povrch pôdy aj v ťažkých podmienkach (napr. veľká hrudovitosť, hlboké ryhy po traktory atď.). U správne nastaveného stroja dochádza k vráteniu malej časti zeminy – najmä hrúd späť pred valec, ktorý ich predhodí pred seba a znovu spracuje.

KYPRENIE

Varianty P, S a PR – dve rady šípových radličiek v kypriacej časti umožňujú podrezať v celom profile a dokonale plytko pripravovať osivové ložko. Postavenie radličiek zaručuje potrebnú zahlbovaciu silu.

Varianta Pe – tri rady dlátovitých radličiek pôdu prekyprí, pričom nevynášajú na povrch pozemku vlhké hrudy.

DROBENIE

Zadný drobiacia valec v spojení so zrovnávacou lištou a postrannou doskou rozbíja a drobí hrudy. Princíp práce je zhodný s predným valcom.

OPÄTOVNÉ SPEVNENIE 
Prevedenie I – rúrkový / prútový valec.
V mieste styku s podložkou dochádza k utuženie pôdy a čiastočnému drobeniu hrúd. Valec menej náchylný na zalepovanie vlhkou hlinou.
Vyhotovenie II – Crosskill valec
V mieste styku s podložkou utužuje pôdu a zároveň drobí zvyšné hrudy. Lopatky liatinových kolies valca vyhadzujú pôdu a tá dopadá podľa mernej hmotnosti častíc tak, že tvoria štruktúru pôdy s jemnými časticami v mieste uloženia semena a hrudkami na povrchu pôdy.

Tým je založené ideálne osivové lôžko s hrubými časticami hore a jemnými časticami dole.

VIDEO: SATURN IV V AKCII

PREZERAŤ NÁHRADNÉ DIELY

VIDEO