Vedúci obchodného oddelenia

Ing. Miloš Galgóci
+421 911 714 293
galgoci@agrokov.sk

Vedúci servisného oddelenia

Lukáš Nitka
+421 911 714 201
nitka@agrokov.sk

Oddelenie náhradných dielov

ND samochodnej techniky

Ing. Ľuboš Benkovský
+421 903 770 217
benkovsky@agrokov.sk

ND závesnej techniky

Michal Jedlička
+421 902 902 312
opall-agri@agrokov.sk

Obchodný zástupca

Zoznam obchodných zástupcov

Dušan Vašek
+421 903 559 320
vasek@agrokov.sk

Ing. Rastislav Galuščák
+421 903 368 859
galuscak@agrokov.sk

Ing. Pavol Pápay
+421 910 250 097
papay@agrokov.sk

Ing. Zdenko Bílik
+421 903 655 158
bilik@agrokov.sk

Ekonomické oddelenie

Hlavný ekonóm

Beata Figurová
+421 905 533 754
dau@dau-sro.sk

Asistent

Ing. Lenka Hamarová
+421 903 428 285
hamarova@agrokov.sk

Identifikačné údaje

Fakturačné údaje

Agrokov, spol. s r.o.
Sídlo: Cajlanská 173, 902 01 Pezinok
Prevádzka: Logistická ulica 2, 917 01 Trnava

Konatelia:

Ing. Jozef Ondrejka
ondrejka@agrokov.sk

Alena Ondrejková
ondrejkova@agrokov.sk

IČO: 46 334 831
DPH: 2023329451
IČ DPH: SK2023329451

Bankové údaje:
Československá obchodná banka, a.s.
SK50 7500 0000 0040 2241 9978
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK69 0900 0000 0051 5988 9414

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 75487/B

Vyžiadajte si cenovú ponuku    Produkt o ktorý máte záujem    Nájdite si svojho obchodného zástupcu