Presné sejacie stroje KUBOTA

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU

Kategórie: Značka:

Presné založenie kukurice, repy, fazule, slnečnice atď.

Pre všetky spôsoby obrábania pôdy a zakladania riadkových plodín ponúka Kubota osvedčenú technológiu, ktorá spĺňa všetky požiadavky kladené na presné obrábanie.

Výsevná jednotka
Veľká základná hmotnosť vysokorýchlostného radu HD-II alebo SX v kombinácii s možnosťou navýšiť tlak na každý jednotlivý rad, umožňujú optimálnu kontrolu hĺbky aj za extrémnych podmienok. Elektricky poháňaný aplikátor mikrogranúl je možné namontovať ako vak za vsevnú jednotku.

Presné poľnohospodárstvo
Výsev pomocou GPS a GEOCONTROL v kombinácii s e-drive II je hlavným krokom k presnosti a úspore nákladov. Každý osevný prvok sa automaticky zapína alebo vypína na presne stanovenom mieste, čím sa zabezpečí, že nedôjde k prekrývaniu riadkov.

Výsevné srdce
Patentovaná technológia výsevného srdca znižuje náklady na údržbu na minimum. Hlavné vlastnosti sú: žiadne trenie, žiadne opotrebenie a nízky krútiaci moment. S výtlačným sejacím srdcom radu SX sú semená prúdom vzduchu priam „vystrelené“ do brázdy.

Modulárna konštrukcia 
Výsevné jednotky Standard, Tandem, HD-22 alebo vysokorýchlostná rada SX sú, rovnako ako celý stroj, konštrukčne modulárne. Základný prvok zostáva vždy rovnaký a výbava sa líši podľa individuálnych požiadaviek.

Technické dáta
Model Pracovný záber
Pneumatické presné sejacie stroje
PP1000 3.00 – 4.50 m pevný
PP1000F 6.00 m sklopný
PP1601TF 6.00 m sklopný trailed
PP1450V 2.70 – 4.80 premenlivý
Mechanické presné sejacie stroje
MP1000 3.00 – 9.00 m pevný
MP1000F 6.00 – 9.00 m sklopný

Mechanické presné sejacie stroje
U série MP1000 je obvodová rýchlosť sejacieho disku totožná s rýchlosťou stroja; preto má semeno „efekt nulového depozitu“, ktorý eliminuje odrazenie semena. Maximálna výška pádu je iba 3cm. To zaručuje jeho presné umiestnenie bez odrážania alebo kotúľania sa. technológia umožňuje rade MP1000 pracovať pri rýchlostiach do 9kmúh, čo následne maximalizuje rýchlosť práce. Špeciálne tvarované semenné bunky okolo okraja výsevného disku zachytávajú jednotlivé pelety. Všetky prebytočné pelety spadnú späť do druhej semennej komory. Séria MP1000 je určená na profesionálne presné siatie repy, repky a čakanky.

Optimálne použitie hnojiva
Na aplikáciu hnojiva dodáva Kubota rôzne zásobníky re rôzne typy rámov – vždy prispôsobené pracovnej šírke. Aplikačné dávky sú medzi 100 a 390 kg/ha (v závislosti od šírky riadku). Predný zásobník SH1150 (1150 l) pre 6 alebo 8 radov a SH1650 (1650 l) pre 12 a viac radov je možné poháňať mechanicky alebo elektricky. Kombináciou s predným zásobníkom dosiahnete dokonalé rozloženie hmotnosti.

Mikrosejací stroj s aplikátorom mikrogranúl
Mikroživiny, mikrohnojivá, malé množstvá insekticídov alebo fungicídov zabezpečujú najlepší štart plodiny. Za týmto účelom je vadu na každej násypke osiva, namontovaný mikrosejací stroj s aplikátorom mikrogranúl.