Skip to main content

Úspešne sme zorganizovali školenie na techniku Farmtech.

Dôraz školenia bol kladený na kvalitu produktov, porovnanie s konkurenciou a oboznámenie sa s novinkami, ktoré očakávame už tento rok!