Skip to main content

Naši chlapi sa zúčastnili pravidelného školenia odbornej kvalifikácie na techniku OPALL-AGRI.
Odniesli si ocenenie PREDAJCA ROKU 2021! Tešíme sa a gratulujeme!

Dôraz školenia bol kladený na novinky, najmä nové pluhy APOLLO I 140, ORION II a podryvák HEKTOR UNI.

Znalosti a skúsenosti našich predajcov sú Vám k dispozícii, aby ste získali ponuku strojov podľa Vašich požiadaviek.

Naša aktuálne portfólio OPALL-AGRI: https://www.agrokov.sk/priprava-pody/